Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11/2020 Ngày kỉ niệm ngày NGVN . Tập thể nhà trường đã tổ chức họp mặt truyền thống. Tình nghĩa, và ấm áp. Cám ơn quý CB-GV-CNV đã nghỉ hưu ...
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11/2020 Ngày kỉ niệm ngày NGVN . Tập thể nhà trường đã tổ chức họp mặt truyền thống. Tình nghĩa, và ấm áp. Cám ơn quý CB-GV-CNV đã nghỉ hưu ...