Hội thi " Kể chuyện theo sách"

Hội thi " Kể chuyện theo sách"

Ngày 23/4/2021 Thư viện và Liên đội đã kết hợp tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách. Nội dung các câu chuyện rất rỏ ràng và được các em thể hiện rất ...
Hội thi " Kể chuyện theo sách"

Hội thi " Kể chuyện theo sách"

Căn cứ công văn số 140/PGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc tổ chức “Ngày Sách Việt Nam” lần thứ 8 trên địa ...