Hội thi " Làm lồng đèn đẹp"

Hội thi " Làm lồng đèn đẹp"

Ngày 26/9/2020 Liên đội tổ chứ hội thi Làm lồng đèn đẹp cho các em Khối 1+2+3 và các em khối 4 + 5. Kết quả thành công tốt đẹp. Giải nhất thuộc về ...
Hội thi An toàn giao thông cấp trường

Hội thi An toàn giao thông cấp trường

Ngày 23/10/2020 nhà trường tổ chức thành công hội thi an toàn giao thông cấp trường. Kết quả : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến ...
Hội thi An toàn giao thông cấp trường

Hội thi An toàn giao thông cấp trường

Ngày 23/10/2020 nhà trường tổ chức thành công hội thi an toàn giao thông cấp trường. Kết quả : 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 2 giải khuyến ...