Học sinh quay lại trường

Học sinh quay lại trường

Sau những ngày chóng chọi với dịch bệnh Covid 19. Hôm nay ngày 4/5/2020 học sinh ở Tỉnh Khánh Hoà nói chung và học sinh trường Tiểu học Cam Hoà 1 nói ...