Tọa đàm ngày 20/11/2021

Tọa đàm ngày 20/11/2021

Vào ngày 20/11/2021 kỉ niệm 39 năm ngày NGVN ( 20/11/1982 - 20/11/2021). Do tình hình dịch Covid nên nhà trường tổ chức tọa đàm nói chuyện với nhau ...
Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc

Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc

Theo văn bản chỉ đạo phong trào số 192/PGDDT huyện cam Lâm ngày 21/4/2022 phát động ngày hội đọc sách và văn hóa đọc từ ngày 19/04/2022 - 20/05/2022. ...